Designprogram är digitala program som används för att skapa grafiskt innehåll, både i privata och professionella syften. Exempelvis kan det handla om att skapa vackra födelsedagsinbjudningar eller till att producera en häftig logotyp för ett företag.

För den som vill skapa grafiskt innehåll är variationen idag stor. En del program är kostnadsfria och har enklare funktioner, medan andra program är mer avancerade och kostar pengar.

Kostnadsfria designprogram

Canva är ett kostnadsfritt program för nybörjaren inom design. Då många termer inom design kan vara svåra att förstå på engelska för den som inte är erfaren inom området, är fördelen med Canva för svenskspråkiga användare att programmet är på svenska. Som användare kan man enkelt skapa en poster genom att att dra redan färdig grafik från ett bibliotek av grafik ned till sin arbetsyta. Canva är grundat i Australien och har funnits sedan år 2012. Ett program som till utseendet påminner om Canva på många sätt är Desygner, ett program som också tagits fram av ett australiensiskt företag. Det som skiljer programmen åt är att Desygner är utrustat med fler funktioner. En väldigt intelligent funktion är att Desygner autosparar det användaren skapar kontinuerligt. Detta dämpar oron för användare som är rädda för att se sitt arbete gå förlorat om hemsidan av misstag kryssas ned eller om datorn kraschar.. I dagens samhälle där sociala medier spelar en stor roll, såväl för privatpersoner som företag, har Desygner sett till att det är möjligt som användare att koppla sitt Facebook- eller Instagramkonto till sitt konto på Desygner. Till skillnad från Canva, Desygner och andra designprogram som enkelt kan hanteras av en oerfaren användare kan Gravit Designer sägas vara för det som besitter något högre kunskaper inom grafisk design. I Gravit Designer kan användaren ta hjälp av vektorer och ankarpunkter – något som inte är möjligt i de tidigare nämnda programmen. Kanadensiska Gravit Designer kan i vissa avseenden mäta sig med betalprogram, trots att det är kostnadsfritt.

Betalprogram

De absolut mest välkända betalprogrammen inom design är de som skapats av amerikanska Adobe Systems. Adobe Systems har ett åtskilda dataprogram, inte bara inom design. Av Adobe Systems designprogram Adobe Illustrator, Adobe InDesign och Adobe Photoshop är det sistnämnda mest berömt. Adobe Photoshop lanserades redan år 1990 och uppdateras ständigt med nya funktioner. En funktion som gör Photoshop till ett eftertraktad program är lagerfunktionen. Det innebär att användaren kan skapa flera skikt av det man vill skapa. Funktionen tillåter användaren att på så sätt justera något i ett lager utan att påverka andra delar av bilden. Tack vare denna funktion kan trovärdiga illusioner skapas. Programmet kostar 240 kr i månaden.

Ett betalprogram som konkurrerar med Photoshop är Affinity Photo, grundat av brittiska Serif. Affinity Photo liknar Photoshop på många sätt i sin utformning. Det speciella med Affinity Photo är möjligheten att välja mellan fem olika persona när användaren designar sitt verk. Varje persona har olika funktioner, till exempel är Photo Persona lämplig om användaren vill redigera bilder. En klar skillnad mot Photoshop är priset. För 519 kr får användaren obegränsad tillgång till programmet.