Att jobba med inredning finns det många som gör. Många har även olika former av inredning som en hobby. En som jobbar med inredning professionellt kan exempelvis vara en inredningsarkitekt.

Inredningsarkitektur – vad är det?

Inredningsarkitekturen är egentligen allt som finns i ett rum. Det är allt från väggar, fönster och dörrar till mjukare saker som texturer, ljus och färg. Ibland används ordet dekoration för detta men det är felaktigt då dekoration är mer inriktat på ett specifikt urval och presentation av inredningsdetaljer. En inredningsarkitekt arbetar med denna helhet för att inreda en fungerande och estetiskt tilltalande plats. Inredningsarkitekturen är idag lite annorlunda än vad den var förr vilket såklart påverkar inredningsarkitektens jobb. Visserligen sker det en del nybyggnation men det är väldigt mycket ombyggnationer, renoveringar och moderniseringar av alla former av lokaler som sker idag.

Inredningsarkitektens roll och uppgift

En inredningsarkitekt arbetar med nybyggnad, tillbyggnad och med alla andra former av förändringar av en byggnad. Inredningsarkitekten arbetar både i privat och kommersiell miljö och det kan vara allt från kontor, butiker, restauranger, teatrar och flygplansterminaler till privata hem, skolor och sjukhus. Som inredningsarkitekt har man alltså ett stort antal arbetsplatser. Inredningsarkitekten har ganska fria tyglar även om det såklart ofta skett möten med värden eller ägaren innan för att bestämma stil och inriktning på inredningen. När det är dags för att sätta igång så är det inredningsarkitekten som är ansvarig för att välja typ av golv, textilier, färger och möbler. För att visualisera hur ett rum eller en lokal kommer att se ut med den tänkta inredningen använder sig många inredningsarkitekter av ett datorprogram där man helt enkelt simulerar lokalen och inredningen. Man får då en ganska bra bild på hur det kommer se ut i verkligheten, när inredningsarkitekten gjort klart sitt jobb. Denna modell har noga gåtts igenom med beställaren innan arbete påbörjas. Inredningsarkitekten har också ansvaret för att räkna ut vad kostnaden kommer att landa på och att hålla allt inom budget. Inredningsarkitekten måste även ha den kunskap som krävs för att anpassa sig till planritningar och byggnadsregler. En inredningsarkitekt har mycket mer kunskap än vad man kan tänka sig. Det handlar inte bara om att ha ett sinne för inredning utan man har också kunskaper inom discipliner som miljöpsykologi, produktdesign och estetik. Att jobba som inredningsarkitekt är till väldigt stor del en kreativ process.

Att bli inredningsarkitekt

För att bli inredningsarkitekt behöver man utbilda sig till det yrket och för att göra det finns det ett antal olika vägar att gå. Man kan exempelvis läsa kandidatutbildning vilket är på tre år och sedan mastersprogrammet på två år i Inredningsarkitektur & Möbeldesign som finns på den konstnärliga skolan Konstfacket. På en del högskolor finns det breda designutbildningar där man genom dessa kan inrikta sig mot rumsgestaltning och detta är också en väg att gå. Gemensamt för bägge dessa vägar är att det tar fem år av heltidsstudier innan man är klar. Det finns även yrkesutbildningar man kan gå men dessa garanterar en inte jobb som inredningsarkitekt. Man kan dock bli inredare genom en sådan utbildning och sedan kan man såklart läsa vidare. Men att bli inredningsarkitekt är inte helt lätt och till Konstfacket antas endast femton studerande per år till den utbildningen. De som gått den rätta vägen och blivit inredningsarkitekt är därmed inte alltför många.