Traditionellt sett har grafisk design mest handlat om typsnitt och utformning av text och bild i tidningar, böcker, broschyrer och reklam.

Numera är grafisk design mycket mer än så. Det behövs design även för rörliga bilder som t ex filmer, videoklipp samt allt som florerar på Internet, t ex design för hemsidor, web design. Ett annat ord för grafisk design är kommunikationsdesign, vilket bättre beskrivs som konsten och praktiken att planera och återge idéer och erfarenheter med både visuellt och textligt innehåll.

Historik

Sedan flera hundra år har designers ordnat med bild, form och tryck på affischer, reklam, paket och andra tryckta material samt grafik för tidningar och tidskrifter. En grafiker väljer ut typsnitt, logotyp, färg och form samt jobbar med det samlade uttrycket för hela produktionen. Den grafiska designen ligger mycket nära andra konstnärliga och icke-konstnärliga områden såsom konst, fotokonst och arkitektur. På 1800-talet började man betrakta denna konstart som en egen yrkesgrupp.

Hur jobbar en grafisk designer?

Vad den grafiska designern främst bör tänka på är om texten blir lättläst. Textens typsnitt bör alltså väljas med detta i åtanke innan den fogas samman med bilder och bildtexter, så att det blir en bra helhet och balans. Det ska vara enkelt för läsaren att ta in vad som förmedlas. Därtill kommer valet av färg som är mycket viktigt eftersom den är en stark grafisk markör. Andra viktiga detaljer är kontrasten, att det finns en proportionalitet mellan de olika elementen samt materialval. Bilden ska dessutom ha en upplösning som passar för såväl små som stora format. Det är alltså många aspekter som en grafisk designer bör ha i åtanke.    Rörelsegrafiken är utformad mer för att upplevas under en viss tidsperiod, t ex en trailer för en viss film eller en online-video avsedd för att följa en viss tidningsartikel.

Närliggande yrken

Grafisk design i dess ursprungliga mening är vad som ovan beskrivits för de fysiskt tryckta produkter. Grafisk formgivning är ett närliggande område inom traditionell media samt även inom produktion av trycksaker, förpackningar och etiketter (t ex för livsmedel). En grafisk formgivare kan också jobba med film och TV, bl a med vinjetter och för- och eftertexter. I dagens mediabrus kategoriseras även web design inom ramen för grafisk design.

En web designer gör nämligen i princip detsamma som en grafisk designer, men skillnaden är att hemsidan inte ska tryckas ut på ett fysiskt papper. En hemsida utformas för att kunna kommunicera innehållet för t ex en företagare som vill synas med sina tjänster eller produkter på Internet. En web designer bör således ha bredare datatekniska kunskaper som går att tillämpa på Internet, t ex kodning och sökmotoroptimering (s k SEO), för att nämna några. Kunskaper i ekonomi och upphovsrättslagstiftning är också mycket viktiga.

En illustratör jobbar ofta tillsammans med en grafisk designer eller formgivare, för att med bild illustrera textens innehåll.

Utbildningar

Det finns flera utbildningar på olika nivåer för att bli grafisk designer, allt från gymnasiets medieprogram till högskoleutbildningar. Branschen utvecklas dessutom hela tiden och flera designyrken tangerar ofta varandra, t ex animatör, grafisk artist, produktionsdesigner, informationsdesigner, art director, etc.

   Berghs School of Communication är en väletablerad skola inom media och design med hög status där man bl a kan studera grafisk design.