Vill man arbeta som arkitekt så krävs det först och främst att man utbildar sig till arkitekt.

Arkitektyrket är brett vilket innebär att det finns flera olika inriktningar redan när det kommer till valet av utbildning. Man ska inte bara veta att det är arkitekt man vill bli utan det krävs redan när man söker utbildningen att veta ungefär vilket typ av arkitekt man skulle vilja vara i framtiden. Beroende på om drömmen är att jobba som byggnadsarkitekt, inredningsarkitekt, planeringsarkitekt eller landskapsarkitekt så vet man vilken slags utbildning man bör söka och sedan återstår bara det stora valet om vilka skolor man ska söka till.

Hur länge man studerar för att bli arkitekt beror också på vilken typ av arkitekt man vill bli. Det är möjligt att studera till att bli renodlad arkitekt och då kommer man att studera i hela fem år. Fem års studier måste även den som vill bli landskapsarkitekt gå igenom innan det är dags för arbete. Vill man istället bli inredningsarkitekt eller planeringsarkitekt så ser det lite annorlunda ut. De söker istället sig till en utbildning som är under tre år men sedan kommer de även behöva ta en masterexamen som innebär tre års arbete samt två års studier. Efter många års studier så kan den som studerat på en arkitektutbildning slutligen kalla sig för arkitekt men då blir frågan istället vad gör egentligen en arkitekt? Det är förstås en fråga som inte är helt lätt att svara på eftersom det likt utbildningen beror helt och hållet på vilket område det är som man bestämt sig att jobba inom men en gemensamnämnare för alla arkitekter är att arbetet handlar om problemlösning och att man för det mesta arbetar med olika projekt, projekt som ska lösas kort och gott.

Vad gör en arkitekt?

Arbetsuppgifterna som en arkitekt har ser olika men det är viktigt att vara en person med måna idéer och att man är bra på att lösa problem. En så kallad renodlad arkitekt eller en byggnadsarkitekt som det också kallas har som arbetsuppgift att göra ritningar. De ritningar som arkitekten gör kan vara allt från stora byggnader till mindre hus.  Att arbeta som arkitekt är förstås inte enbart en kreativ process utan det handlar till stor del om att följa speciella regler och riktlinjer som ser olika ut för varje projekt.

Det gäller att hitta en smart lösning till ett problem som i många andras ögon kanske ser omöjlig ut att lösa men för en arkitekt så är det möjligt. En arkitekt kan också få i uppdrag att ta hand om stadsplaneringen eller frågor relaterat till kulturarv. Är man inredningsarkitekt så har man istället arbetsuppgiften att bestämma hur det ska se ut inne i en byggnad men man kan också ha i uppgift att göra ritningar på inredning så som möbler. En planeringsarkitekt har istället arbetsuppgiften att rita en plan för hur man kan förändra en stadsdel. Är man planeringsarkitekt så är det vanligt att man är anställd hos kommunen. En landskapsarkitekt har i uppgift att planera hur det ska se ut utomhus som exempelvis i en park.