Nu har vi pratat mycket om inredning och de stilar som finns där. Låt oss nu fokusera på design. Inredning och design… Vad skiljer de två från varandra egentligen? Är de i princip detsamma eller vad är skillnaden? Design är liksom inredning ett mycket brett område som berör många olika aspekter och vissa beskriver design på samma sätt som andra beskriver inredning. Faktum är dock att de är två helt olika saker.

Definitionen av design

Desto djupare man går in på ämnet design desto längre tid kommer man fastna i ämnet. Det är trots allt ett mycket fascinerande ämne, om man nu är intresserad av det såklart. Men även om man inte är det så kan man finna designens formgivningsprocess intressant och även dess historia och hur den förändrats. Ett annat ord för design är formgivning, och ordet formgivning gör det lite enklare att sätta korrekt definition på ordet design. Design är ett föremåls konstruktion, utseende eller den skapandeprocess som sker från idé till färdig produkt. En designprodukt är oftast skapad utifrån olika behov och estetik är viktigt, vilket det även är inom inredning. Inom olika områden så betyder design olika saker och därför finns det inte någon direkt benhård definition av ordet. Termen design har nämligen olika betydelser inom olika användarområden vilket gör det svårt att säga att design är ”just detta, och inget annat”. Ordet design härstammar dock ifrån designo, vilket är latin och betyder peka ut, avbilda, framställa.

Skillnaden mellan inredning och design

Inredning och design skiljer sig från varandra på ett ganska distinkt sätt. Man kan tro att det kan vara svårt att skilja de två från varandra men egentligen så är det ganska enkelt. Låt oss börja med design. Vi tar en simpel bordslampa. Denna bordslampa har framställts med hjälp av en designer som gett denna bordslampa dess form och utseende. Inredning är sedan vart i rummet man kommer placera denna lampa för att det ska se så bra ut som möjligt. Man kan skilja de två termerna åt på följande sätt: Design är det som man inreder med. Ett bord kan vara rektangulärt, det kan ha en glasskiva, det kan ha en låda eller det kan ha ytterligare en skiva under den översta. Detta är design av ett bord. Vart man placerar detta bord är inredning. Skillnaden mellan de två termerna är alltså inte så svår att förstå. Däremot kan andra ord komma att blanda sig in i leken vilket gör definitionen av design mer svårhanterlig. Är den lampan som någon designat bara design, eller är det även konst? Var gränsen går vet ingen utan man får avgöra själv. Titta på den lampan du ser i rummet där du sitter nu. Är det ett lysrör? Ja då är det bara design, någon har trots allt sett till att den fått sin form och sedan massproducerats. Är lampan i rummet där du befinner dig en lampa som inte är särskilt vanlig? Ja då är det en designad lampa som också kan ses som ett konstverk. Design är som sagt ett stort ämne och i nästa artikel ska vi fortsätta på ämnet design.