Från denna tid så börjar vi känna igen oss allt mer. Vissa vardagsvaror som producerades och designades under denna tid är idag klassiker och värda mycket pengar. I denna artikel kommer design inom industri och företag från 1930-talet fram till 1970-talet behandlas. Det är en mycket spännande period i designens historia, inte minst när nya material började att dyka upp vilket skapade helt nya möjligheter för formgivarna. Ett av detta material var bakelit.

Bakelit förändrar varornas design

Innan man började använda bakelit inom industrin så stansades apparatkåpor i plåt eller så tillverkades de av olika former av trä. Detta gjorde att formgivaren egentligen inte kunde påverka utseendet på dessa varor så mycket. När man gick över till bakelit så blev det dock annorlunda. Radios med höljen av bakelit började produceras och Ericsson kom år 1931 ut med en bakelittelefon som var världens första med klyka och fingerskiva som var helt integrerad med apparatkåpan. När andra världskriget bröt ut så påverkades både design och produktion då man inte längre hade tillgång till de råmaterial som man hade innan kriget. Många fabriker ställde dessutom om från att producera vardagsvaror till att producera militära produkter. På grund av materialbristen så fick produkterna enkla utseenden och det fanns inte mycket över för lyxkänsla. Man började prova på andra material, ett av dem var plaster som skulle komma att användas i allt större utsträckning. Plaster användes nu i stolar och år 1942 kom det idag världskända Tupperware och istället för glas användes plexiglas. Tekniken började också göra framfart och tv-apparater byggdes in i vanliga möbler.

Design av vardagsvaror expanderar med stor kraft

När nya material som plaster kom ut på marknaden så kom design och formgivning inom i princip alla produkter och industrier att expandera kraftigt. Allt kunde nu designas, från stora varor till den minsta konservöppnaren. Den Svenska Slöjdföreningen, som förut ställde kravet på ”vackrare vardagsvaror” hade år 1955 en världsutställning där man visade hur detta krav uppfyllts. Samtidigt så fortsatte det som skedde för första gången i början av 1900-talet, företagen anlitade formgivare men även hela företag blev nu designmedvetna och man började även anlita redan framstående designers. På detta sätt har flera ikoniska produkter kommit till på 1960-talet, bland annat rakapparaten Sixtant och radiogrammofonen SK4. Design och formgivning gick in i en ny era i och med att alla företag nu stod upp för design. När man från början anställde egna formgivare så skapade de ofta en röd tråd för företaget och så skedde även nu. Vissa företag växte sig starkare och starkare tack vare sin höga igenkänningsfaktor. När man även anlitade utomstående designers som man tog fram enskilda varor med så skapade det en exklusivitet. Denna exklusivitet blev viktig för de företag som gärna ville hamna i det segmentet. Mycket skedde på kort tid och designen förändrades snabbt. Med detta började också olika trender och mode inom design att bli mer vanligt vilket faktiskt var början på det som vi ser väldigt tydligt idag. Produkter som rankas som ”ute” slängs för att köpa en ny modeprodukt även fast det inte är något fel på den slängda produkten. Mode har blivit väldigt viktigt och i och med det kom massproduktionen igång.