Från 1970-talet fram till slutet på 1900-talet skedde det mycket inom design. Postmodernismen blev en rörelse och skräddarsydda produkter blev istället viktigare än massproduktion. Elektroniska apparater dök upp och likaså kom flera olika grenar inom design att dyka upp. Design blev så mycket mer än vardagsvaror under denna tid.

Design expanderar

Den industri- och produktdesign som funnits sedan 1940-talet levde vidare men design introducerades inom flera andra grenar också, eller åtminstone så blev design så mycket viktigare inom dessa områden. Många av de nya designgrenarna var dock inte helt nya, men det som skedde var att en designer nu höll på med design inom ett speciellt område. Förut var det en person som arbetade inom flera grenar samtidigt, detta skedde inte nu längre. Nu kom grafisk design, textildesign och fordonsdesign att bli så mycket viktigare och formgivare och designers specialiserade sig och riktade in sig på en sorts design, inte flera. Med elektroniken som möjliggjorde för stereoapparater, datorer och CD-skivor så blev musiken viktig och under 1980-talet såg man tydligt hur musiken påverkade designen. Detta var speciellt tydligt genom punken som hade stort inflytande på årtiondets mode, grafik och kultur. En annan sak som skedde under främst 1980-talet var något som var precis tvärtom mot hur det var för 40 år sedan. Då var ett föremåls funktion det absolut viktigaste, inte hur detta föremål såg ut. På 1980-talet fanns dock en grupp kallad Memphis som bestod av internationella formgivare och arkitekter. Denna grupp skapade ett antal produkter där de lade mer vikt på utseendet än produktens funktionalitet. Resultatet blev djärva färger som chockade. Samtidigt börjar även en medvetenhet om miljön bli allt viktigare vilket även påverkade designen i den mån att man försökte se till att produkterna kunde återvinnas.

På 1990-talet blev minimalism vanligt

Innan 1990-talet så var designen ganska så pompös om man kan utrycka det på det sättet. Uppblåst är kanske ett bättre ord. Designen fanns till för att imponera och skapa en känsla av lyx. Nu rådde dock en lågkonjunktur vilket till stor del ligger bakom den minimalism som skedde inom design. I Sverige så skapades ett par produkter under detta årtionde som jag tror många känner igen. Thomas Sandell skapade bröllopspallen till IKEA och den cylinderformade Älgskinnsfåtöljen skapades av Mats Theselius. Samtidigt så fortsätter tekniken att utvecklas och industrierna kan nu använda sig av datorprogram för att skapa nya designer som de sedan kan börja producera. Samtidigt så fortsätter det komma olika grenar av design vilket skapar nya arbetstillfällen. Allt blir mer specialiserat och inriktat. Några av de nya designinriktningarna hade nu inget alls med produkter som det var tänkt att någon skulle köpa. Ett exempel är ljusdesign vilket blev vanligt inom exempelvis teatern eller vid andra former av uppträdanden. Speldesign, systemdesign och webbdesign är några av de andra grenarna inom design som dök upp. 1990-talet kom att förändra hela ordet design och dess innebörd. Tidigare var endast design tillämpat till produkter av olika slag. Nu designades webbsidor till företag bland annat.