Idag är det många som drömmer om att bli arkitekter vilket med rätt utbildning såklart är möjligt och för den som vill bli arkitekt är det bra att ha lite koll på arkitekturens historia.

Det finns mycket att berätta när det kommer till arkitekturens historia och det kan vara svårt att veta vart man egentligen ska börja eftersom arkitektur på sätt och vis alltid har funnits även innan människan fanns men såklart har arkitekturen utvecklats ganska så brutalt genom åren som gått vilket kanske inte är så svårt att förstå för när det mesta annat utvecklats varför skulle inte arkitekturen göra det? Arkitekturen har alltså inte alltid sett ut som den gör idag och även idag, nu i modern tid så ser den olika ut vart man befinner sig i världen.

Varför arkitekturen ser olika ut på olika ställen i världen beror kort och gott på samhället eftersom det arkitekturen gör är att avspegla samhället. Kulturen, politiken och ekonomin ser olika ut på olika ställen och därför är heller inte arkitekturen identisk vart man än befinner sig i världen och har då också sett olika ut under olika tidsperioder. För att riktigt förstå sig på arkitekturens historia så bör man först ha koll på de olika tidsepokerna och dess arkitektur. I den västerländska arkitektur historien så brukar man säga att det var antiken (omkring 700 f.kr – 476 e.Kr.) som satte grunden för hela arkitekturen.

Från antiken till industrialismen

Under antiken så hade städerna en så kallad Akropolis som man i kort kan beskriva som ett centrum för staden men det var inte bara ett centrum utan ansågs även som en försvarsanläggning så att arkitekturen var enormt viktigt redan under antiken är ett faktum. Det som på denna tid brukade känneteckna arkitekturen var rader av kolonner. Inom romarriket började det även utvecklas vägar och akvedukter redan under antiken. Sedan kom medeltiden (omkring 476 .e.Kr. – 1400-talet) och otroligt mycket hände under just medeltiden vilket kanske inte är så svårt att förstå eftersom det är en tidperiod som stäcker sig över en lång period. Under medeltiden så blev kristendomen viktig vilket skulle visa sig vara något som började visa sig mer och mer även i arkitekturen då bland annat kyrkan blev en viktig del av kulturen. På 1100-talet uppstod den gotiska arkitekturen, detta i Frankrike men det skulle visa sig att stilen skulle sprida sig även till många andra ställen runt om i Europa under en lång tid, närmare bestämt ända fram till 1400-talet men slutade inte vara populärt efter det utan den gotiska arkitekturen var mycket populär fram till 1500-talet.

Det som kännetecknade den gotiska stilen var bland annat spetsbågar, smala spiror och stora glasytor. Efter den gotiska stilen kom renässansen (1400-talet – 1580) och sedan den lite mer pampiga barocken (1580 – 1700). Rokokon (1715 – 1775) blev sedan populär på 1700-talet men började avta lite när det var nyantiken (1750 – 1830) som började gälla, då det igen var den antika och lite enklare stilen som skulle vara aktuell. På 1800-talet kom sedan industrialismen vilket innebar att den medeltida arkitekturen började få mer inflytande i Europa igen.