På 1920-talet kom en rörelse inom arkitekturen som finns än idag, det är den modernistiska arkitekturen och i Europa så är det så dom flesta byggnader skapas idag. Denna stil är en blandning av flera olika stilar bland annat funktionalism och brutalism ingår, karaktärsdragen för modernistisk arkitektur är att den är enkel. Modernistiska arkitekturen växte…