Traditionellt sett har grafisk design mest handlat om typsnitt och utformning av text och bild i tidningar, böcker, broschyrer och reklam….