Månad: juni 2018

Design i 1900-talets slut

Från 1970-talet fram till slutet på 1900-talet skedde det mycket inom design. Postmodernismen blev en rörelse och skräddarsydda produkter blev istället viktigare än massproduktion. Elektroniska apparater dök upp och likaså kom flera olika grenar inom design att dyka upp. Design blev så mycket mer än vardagsvaror under denna tid….


Design omkring 1900-talets mitt

Från denna tid så börjar vi känna igen oss allt mer….